Verslag Zendingsreis Maleisië, november 2018, door Urvin Edam

Verslag Zendingsreis Maleisië, november 2018, door Urvin Edam

Ten eerste wil ik Onze Schepper en hemelse Vader bedanken voor alles wat we hebben mogen leren, zien en meemaken tijdens deze machtige missie.

Aan God alle glorie en eer voor Zijn aanwezigheid, kracht, wonderen, tekenen en bescherming.

Na een intensieve reis van 26 uur werden we goed opgevangen door de voorgangers van Life Line Church in Ayer Tawar. Naast een kerk, overzien ze ook een kindertehuis en Bijbelschool.  Je ziet dat het Woord velen confronteert en vermaant om serieus te gaan wandelen met de Heer. Tijdens de eerste dienst werd er een staflid genezen van langdurige schouderklachten. Aan het einde van de zondagsdienst werd de vrouw van een voorganger genezen van een doof oor. Ze stond op het punt om een gehoorapparaat aan te schaffen. Prijs God dat De Here medewerkt om dat wat onmogelijk lijkt mogelijk te maken. Hij bewijst wederom dat Hij regeert en korte metten maakt met ziekten, kwalen, etc.

Na krachtig onderwijs aan de studenten in de Bijbelschool was het gedeelte in deze stad achter de rug. Blijft u de leiders in gebed houden. Ze hebben te maken met veel regelgeving voor het kindertehuis die om de haverklap weer verandert.

De volgende stad was Penang, waar we een getuigenis hebben opgenomen van Pst. Grace, die in de voorgaande missie was genezen. Na maanden van pijn, moeite met lopen en een operatie in het vooruitzicht is ze nog steeds verlost van alle pijnen.

De diensten waren zeer krachtig en velen werden bevrijd van depressies en lichamelijke klachten. In elke kerk zeggen zelfs sommige voorgangers dat ze het Woord niet krijgen, gevolgd door wonderen en tekenen.

Dit is nu mijn 3e zendingsreis en voor mij is het ook meer dan duidelijk dat een levensstijl in totale overgave en gehoorzaamheid aan God, zijn Woord liefhebben en heilig leven, ervoor zorgt dat God je kan gebruiken en inzetten voor Zijn glorie.

In Taiping kwam er een zuster met looprek naar voren voor gebed, die al meer dan een jaar aan de pijnstillers zat. Voordat Apostel Davis voor haar ging bidden voelde ze al verandering in haar lichaam en ze stond te trillen op haar benen. Daarna werd het looprek weggehaald en begon ze te lopen!! Prijs God. We hebben nog verschillende momenten contact gehad en ze gaat nu zonder pijnstillers naar bed en dat looprek heeft ze ook niet meer nodig.
In Klang, de laatste stad van de missie, was het wederom raak met God Zijn aanwezigheid en kracht in een Methodistenkerk. De gemeente werd diep geraakt tijdens het onderwijs over de aanwezigheid van God in het leven van de Christen. Een vrouw met jarenlange reuma artritis in knieën en rug werd bevrijd van de pijn en klachten en begon spontaan God te prijzen. Ook een man van wie het verschil in beenlengte werd hersteld was helemaal verbaasd van zijn genezing en begon bewegingen te maken die hij jarenlang niet kon doen na een auto-ongeluk 30 jaar geleden.

Dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt en hebben gezien kan ik alleen maar getuigen dat God zijn dienstknecht Apostel Davis machtig gebruikt. Blijft u bidden voor deze vruchtbare bediening.

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Hebreeën 13:20-21 (HSV)

Br. Urvin.

Switch The Language