Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

“Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.” Nehemia 1:4 (HSV)

Switch The Language