Getuigenis van Hans Yonathan

Getuigenis van Hans Yonathan

Groeten in de Naam boven alle naam, Jezus Christus, onze Heer. Met veel genoegen geef ik mijn getuigenis van Jezus Christus aan al mijn broeders en zusters over de gehele wereld. Mijn naam is Hans Yonathan. Ik woon in Bandung, Indonesie. Ik ben 25 jaar, maar mijn echte leven begon toen Jezus Christus mijn hele leven overnam en dat gebeurde ergens in mei. Voordat Jezus Christus de ogen van mijn hart opende was ik gebonden door zonde, een slaaf van de vijand, waar ik graag toegaf aan de begeerten van mijn vlees. Ik heb echter de barmhartigheid van onze Hemelse Vader ontvangen en “De genade van onze Here is zeer overvloedig geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus” (1 Tim.1:14).

God gebruikte ps. Vernon Davis als Zijn kanaal, waardoor Hij aan de mensen in Indonesie het evangelie van Christus preekte en het Woord van God en ik ben één van die mensen die de genade en barmhartigheid van God ontvangen heeft. De vrees voor God kwam op mij en ik beefde van angst voor Gods oordeel (Psalm 119:120). De volgende dag stopte ik met roken en ik begon in de Bijbel te lezen en ik ging naar bijna alle samenkomsten in Bandung waar ps. Vernon preekte. Omdat ik vanaf die dag de waarheid wilde zoeken en mijn oude mens weg wilde doen. In die tijd scheen het mij onmogelijk dat ik zou kunnen veranderen; door de leugens van de duivel werd ik verhinderd om mijzelf volkomen over te geven aan de kracht van de Heilige Geest. Ik herinner me nog dat ik in een situatie was waar ik het gevoel had dat het hopeloos was om rechtvaardig en godvruchtig te leven. Ik vertelde dat aan ps. Vernon en ik weet nog dat hij tegen me zei: “Nee! Dat kun jij niet, maar de Heilige Geest kan het WEL, zolang jij je maar overgeeft”. Dus geloofde ik, en om te zorgen dat ik niet zou struikelen of in zonde vallen, moest ik het Woord van God gaan lezen en me daar mee vullen. Ik begon mijn Bijbel overal mee naartoe te nemen, ook naar mijn werk. Zodra er een verkeerde begeerte in mijn gedachten kwam, opende ik mijn Bijbel om me te helpen de verleiding te weerstaan. Vanaf die tijd ben ik nooit meer gestopt met de Bijbel te lezen, omdat ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is en het Woord van God is een schild voor wie in Hem geloven en de woorden van God zijn ook geest en leven (Joh.6:63). En ongelooflijk maar waar, na al deze tijd besef ik dat God mij totaal beschermd heeft en ik weet zeker dat ik dit nooit had kunnen doen zonder de kracht van de Heilige Geest, Die mij altijd geholpen heeft en mijn fouten aan mij liet zien, tot nu toe. De volgende keer dat ps. Vernon naar Indonesie kwam, was een zegen voor mijn familie en mij. Zijn ijver voor onze Here Jezus Christus is heel sterk en heeft mij erg beïnvloed. Het raakt me enorm hoe Jezus ps. Vernon gebruikt om de werken van God te doen. Ik dank onze Here Jezus Christus dat Hij Zijn dienstknecht naar Indonesie heeft gezonden.

Romeinen 10:11-15: “Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.”

Hans Yonathan

Switch The Language