Verslag Tisha Mewalal, zendingsreis Trinidad – september 2014

Verslag Tisha Mewalal, zendingsreis Trinidad – september 2014

Groeten in de naam van de Allerhoogste God. Het was een eer apostel Vernon Davis en zijn vrouw Ans in Trinidad te hebben van 2 tot 23 september 2014.

De bediening begon meteen. Het woord dat er voor mij uitsprong was “God is Zijn Gemeente aan het bouwen” en Zijn Gemeente moet gebouwd worden op het Woord van God. In elke Gemeente waarin wij verwelkomd werden, bewoog de Heilige Geest en elke keer bewoog Hij weer heel verschillend. Als een dienaar van God moet ik zeggen dat de Gemeenten die zijn bediening ontvingen, groei hebben gezien, in aantal en geestelijk. Apostel Vernon en zijn vrouw zijn mensen van waarde, vol van het Woord van God streven zij ernaar meer te worden zoals Jezus, een echtpaar dat nederig is, eerlijk en vol bewogenheid.

Er is geen huichelarij in hen, Geen VLEES. Ik ben bij hen thuis geweest. Zij doen niet alsof ze heilig zijn, ze zijn heilig. Vanwege dit offer, vanwege hun levensstijl, laat God Zichzelf zien in de bediening waarin zij betrokken zijn. Deze twee, die duiken in de zee van verdrukking, leveren zeldzame parels op. Ze worden altijd vervolgd, gelasterd, en hun naam wordt altijd bezoedeld, maar prijs God de Almachtige, zelfs Jezus ging door deze dingen heen.

De reis naar Trinidad was een enorm succes. Veel mensen die afgevallen waren kwamen weer tot Christus, en velen bekeerden zich tot het Christendom. De apostel riep door een woord van kennis een bepaalde ziekte uit, maar die vrouw was bang om te komen, omdat alles nieuw voor haar was. Ze zei dat ze nog nooit eerder zoiets had meegemaakt. Haar hele lichaam trilde en ze werd genezen. Na de samenkomst vroeg ze hoe hij kon weten wat er met haar gebeurd was. Dat is God. Hij openbaart ziektes openlijk, zodat er genezing kan komen. Als wij ons schamen omdat we gecorrigeerd, terechtgewezen, of bestraft worden, dan zijn we te hoogmoedig. Wanneer we op school zijn, wijzen onze leraren ons dan niet terecht waar de hele klas bij is, of bestraffen ze ons dan niet waar al onze vrienden bij zijn? Waarom zou de kerk dan een plaats moeten zijn waar mensen bang zijn? Mensen die werkelijk ziek zijn en gaan sterven, denkt u dat het hun wat uitmaakt wie weet aan welke ziekte zij lijden? Deze mensen willen gewoon normaal zijn.

Lucas 8:43-47: “En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was.” Als Christenen de tijd nemen om het woord te lezen, zullen ze de bediening van Jezus zien: Openlijk deed Hij de genezing, openlijk kwamen de demonen eruit, openlijk corrigeerde Hij zijn discipelen … Het doet me veel verdriet dat mensen deze dingen niet weten … ze bekritiseren een man van God wanneer dit gebeurt …

Galaten 1:10 “Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.” Ik geloof dat de boodschap die door God gebracht werd op het juiste moment kwam. Ik ben zelf begonnen met wat zelfonderzoek en ik geloof dat de Gemeente Gods volwassen moet worden. Er zijn teveel baby’s die huilen om wat ze willen zien, etc…

Er gebeurde van alles in alle samenkomsten. Een ZEER VOLWASSEN pastor zei dat hij niet aan zijn Gemeente verteld had dat de apostel zou komen, omdat hij weet dat de mensen dan niet komen, omdat ze zich willen verstoppen voor de apostel, omdat hij de zonde aan het licht brengt. Tegen deze pastor kijk ik op. Ik kijk niet op tegen veel leiders, God weet waarom… Deze leider is een serieuze man, hij trekt geen mensen voor, en hij wil ook heiligheid in Gods huis.

In Johannes 12:24, ergens gedurende de Leiderschapseminar, ging het woord over hoe Christus gestorven was aan ‘Zelf’. Zelfs de apostel Paulus moest sterven aan zijn ‘ik’. Niet alleen de zonde op het gebied waar we maar niet uit komen … zo vaak moeten we weer afrekenen met zonden waarin we maar niet OPgroeien, die vijanden zijn van waarachtige Dienstbaarheid, want daarbij gaat het om: Onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtig zijn, Zelfverloochening, Zelfopoffering, Geen Zelfmedelijden, Niet toegeven aan Eigen genotzucht, Geen Zelfverheffing. Na dit seminar besefte ik dat ik, Tisha Mewalal, moet sterven, zodat Christus kan regeren in mij. Wat een woord en hoe sterk heeft het me geraakt in die samenkomst. Zulke boodschappen hoor je niet, die je uitdagen, dat wanneer je gekruisigd bent met Christus, Tisha aan dat Kruis hangt. Het leven dat ik nu leid in Christus, leef ik in geloof … (Ik durf mijn leven op het spel te zetten voor het Koninkrijk van GOD).

Als ik moet gaan schrijven over hoeveel demonen uit mensen kwamen, hoeveel genezingen plaatsvonden, hoevelen tot Christus kwamen, enz., zal ik een boek moeten schrijven. Maar voor nu zal dit voldoende moeten zijn. Ik schrijf wat God me ingeeft.

Ik ben zeer gezegend en bevoorrecht dat ik met deze bediening in aanraking ben gekomen. Ik ben niet arrogant of hoogmoedig, maar ik kan roemen in God en zeggen dat Hij deze connectie voor mij tot stand gebracht heeft, zodat ik de moed kan hebben om anders te zijn.

Pap en Mam, jullie zijn de besten. Ik hou van jullie, ik hou van waarvoor jullie staan en ik zal mijn best doen er altijd voor jullie te zijn en jullie te steunen, wat er ook komt.

Switch The Language