Verslag Pastor Samuel Lye, Zendingsreis Maleisië – Mei 2014

Verslag Pastor Samuel Lye, Zendingsreis Maleisië – Mei 2014

Shalom en groeten in de machtige en kostbare naam van Jezus. Het was door God bepaald, dat ik pastor Vernon Davis heb kunnen ontmoeten in Surabaya, Indonesië, een paar jaar geleden. De Heer legde op mijn hart om hem uit te nodigen om te komen bedienen in Maleisië. Tijdens de vorige paar keer dat pastor Vernon naar Maleisië kwam (in Penang, Ipoh en Kuala Lumpur), hebben we gezien hoe de Heilige Geest door Zijn dienstknecht heen werkte. Veel mensen werden aangeraakt en getransformeerd door zijn sterke en bezielende preken. Er gebeurden veel genezingen en bevrijdingen in de Tegenwoordigheid van God, wanneer ps. Vernon bediende. Onze gemeentes in Penang en KL werden zeer gezegend.

Ik wil de Here Jezus danken, omdat Hij Zijn dienstknecht naar Maleisië gezonden heeft. Ik bid dat ps. Vernon en zijn gezin naar Maleisië blijven komen en de compromisloze boodschap van het Koninkrijk van God blijven preken. Ik prijs God door de vriendschap en fellowship met ps. Vernon. Ik ben erachter gekomen dat hij een man van zijn woord is en een ware soldaat van Jezus op het zendingsveld. Ik bid dat de Here God deze nederige man zal blijven gebruiken, ja zelfs nog krachtiger en effectiever om Zijn grote macht en grote genade te demonstreren, om levens, kerken en zelfs naties te transformeren, tot heerlijkheid van God.

Voor Zijn Koninkrijk, Zijn Heerlijkheid en Kracht, voor eeuwig en eeuwig, AMEN!!!

Met liefde,

Pastor Samuel Lye

(Soaring Eagle Global Missions – SEGM West-Maleisië)

Switch The Language