Verslag Pastor Carlo & Glenn Socobos, Zendingsreis Maleisië, mei 2014

Verslag Pastor Carlo & Glenn Socobos, Zendingsreis Maleisië, mei 2014

Groeten in de naam van Jezus onze Heer, vanuit Ipoh, West-Maleisië. Ik wil graag de Heer danken voor ps. Vernon Davis, omdat hij de tijd heeft genomen om naar onze gemeente te komen hier in Ipoh. En hoe gezegend wij werden, dat weet God alleen. Ook veel dank aan ps. Samuel Lye, omdat hij deze man uit Holland aan mij heeft voorgesteld.

Het was inderdaad door God bepaald, dat we Ps. Vernon en team (Ilona & Claudia) als gasten mochten ontvangen, en dat hij Gods Woord op krachtige wijze aan ons gebracht heeft. Ook al heb ik hem nu pas voor de eerste keer ontmoet, ik voelde die goddelijke connectie in mijn geest, en het lijkt wel alsof we elkaar al lang kennen.

De genezingssamenkomsten waren zeer vruchtbaar en hadden grote impact. Veel mensen werden aangeraakt en genezen door de Heer. Oren gingen open, mensen die niet konden lopen werden genezen, iemand die iets aan zijn rug had. Een man werd bevrijd van gebondenheid, een man werd genezen toen hij de flyer aan het lezen was, nog voor de samenkomsten begonnen, en zielen werden gered. Deze samenkomsten met Ps. Vernon hebben een grote doorbraak teweeggebracht in de gemeente. Ook mensen van buiten de gemeente bezochten de samenkomsten. De pastors, de leiders en de leden van onze gemeente werden uitgedaagd om te leven volgens Gods standaard! Het was echt een geweldige samenkomst en we zien uit naar Ps. Vernons volgende bezoek aan Ipoh.

Een groot ‘dank je wel’ voor jullie als gemeente, omdat jullie je pastor de wereld over laten reizen om mensenlevens aan te raken tot eer van God. Dankuwel, ps. Vernon, voor uw gehoorzaamheid aan de roeping van God op uw leven. En vooral veel dank aan onze Here Jezus, voor het oprichten van mannen en vrouwen van God die vrijmoedig zijn in het brengen van het zuivere, onvervalste Woord van God!

God zegene u allen!

Ps. Carlo & Glenn Socobos,

Ipoh, West-Maleisië

Switch The Language