Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief november 2018

“Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15-16 (HSV)

Switch The Language