Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Johannes 17:13-17 (HSV): … opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven … Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. … Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Switch The Language