Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief december 2019

Deuteronomium 8:10-18 (HSV): … Wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden …. niet in acht neemt… Wanneer u eet, verzadigd wordt, … en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas er dan voor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. … en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen…

Switch The Language