Getuigenis van pastor David Johnson, zendingsreis India december 2011

Getuigenis van pastor David Johnson, zendingsreis India december 2011

Groeten in Jezus’ machtige Naam. Dit is een klein briefje om je te bedanken dat je bent gekomen, ondanks dat je een drukke man bent maar toch bereid was om naar zo’n kleine kerk als de onze te komen. God zegene je, ook in je bediening de komende maanden.

Mijn vrouw Dina, een Nederlandse, en ik, wonen in het zuidelijke gedeelte (Chennai) van India met 7 kinderen, waarvan er 3 onze biologische kinderen zijn en de rest is geadopteerd vanuit verschillende delen van India. Ons thuis wordt het verlengde thuis voor de daklozen genoemd, waar kinderen worden uitgenodigd om ouderlijke zorg te ontvangen. We zijn sinds 1995 betrokken in dergelijk zendingswerk en hebben 5 kerken gepionierd, waarvan er al 2 zijn weggegeven en er 3 worden geleid door onszelf. We leiden ook een gratis NAAISCHOOL (kleding maken) voor vrouwen met een achterstelde afkomst en meer dan 125 vrouwen zijn geslaagd aan deze school en sommige van de getuigenissen zijn opvallend wat betreft sociale transformatie. Zo is er bijvoorbeeld een vrouw die in de ‘vleeshandel’ (prostitutie) zat, hoewel ze daar nooit in betrokken wilde zijn. Maar er was geen andere keuze voor haar, omdat ze nooit iets had geleerd waardoor ze in haar levensonderhoud kon voorzien. Maar op het moment dat ze hoorde over deze school benaderde ze ons en heeft ze dit beroep geleerd en nu is ze volledig uit haar oude leven en heeft ze een rein leven met een inkomen uit haar werk. Zo heeft deze school voor een grote verandering gezorgd in het leven van deze arme vrouwen.

Hierbij hebben we ook een GRATIS ONDERWIJS CENTRUM voor ’s avonds, voor de minder bedeelde kinderen. Een soort buitenschoolse opvang, waar we deze kinderen extra onderwijs en geestelijke zorg kunnen geven. Aangezien de meesten van hen wees of half wees zijn, en ze ook economisch gezien erg arm zijn, is er weinig of geen hoop voor de toekomst voor hen. Vanwege deze situatie dromen we over een tehuis voor ongeveer 35 kinderen, waar ze een goed leven kunnen krijgen, met onderwijs en een goede toekomst. Uw gebed hiervoor wordt zeer gewaardeerd.

We hebben hier ook een kerk die broeder Vernon Davis bezocht van 20-24 december 2011 (naast de andere plaatsen waar hij ons deze twee weken bediend heeft). De openbaring van Gods Woord werd zo levend deze dagen en het werd bevestigd door WONDEREN en TEKENEN. Wat ik, als pastor, voel, is dat iedereen wel een BIJBEL in z’n hand kan hebben, maar dat het een openbaring vergt om een verandering in ons leven te brengen, en die OPENBARING is een zeldzame verschijning geworden in de geestelijke wereld van vandaag (Amos 8:11-12). We hebben wel heel wat eigen gevormde leraren en predikers, maar het is heel moeilijk iemand te vinden die Gods hart bij de mens brengt. Toen juist dit onze nood en onze verwachting was, bracht God Vernon Davis in ons midden, en alles wat hij bracht, was precies wat onze gemeente nodig had. Ook al is onze kerk klein, dat was wat wij nodig hadden, juist in de kersttijd. Zijn onderwijs was gebaseerd op 1 Joh.3:8. Onze ogen gingen open en dit werd een bron van doorbraak in onze kerk. Ook al zijn deze Schriftgedeelten al zo vaak gelezen, deze keer werd het fris en levend gebracht, en terwijl mensen deze woorden hoorden werden ze genezen van kanker, dove oren gingen open, mensen die in toverij zaten werden totaal vrijgemaakt. Er was zo’n enthousiasme over Gods Woord onder Gods volk. Ook al bestaat onze gemeente ongeveer twee jaar en zijn er al heel veel samenkomsten gehouden, dit waren de samenkomsten die voor een doorbraak hebben gezorgd. Nu hebben we iets waaraan we kunnen vasthouden en waarmee we kunnen doorgaan. We danken God voor deze samenkomsten en dat Hij Vernon Davis hier gebracht heeft.

Er zijn honderden pastors en leiders op het PLATTELAND in deze streek die niet de gelegenheid hebben om zulke waarheden en deze gezonde leer te horen. Daarom willen we broeder Vernon uitnodigen om terug te komen in oktober van dit jaar en vijf dagen lang seminars te houden voor deze leiders. We vragen u achter broeder Vernon te staan en zijn handen te versterken, zodat hij tot zegen kan zijn voor deze leiders en gelovigen in dit deel van de wereld.

Pastors David en Dina Johnson

Switch The Language