Nieuwsbrief december 2021

Deuteronomium 10:12-13: Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.

Nieuwsbrief december 2020

Johannes 17:13-17 (HSV): … opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven … Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. … Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Nieuwsbrief januari 2019

“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” 1 Petrus 1:8-9 (HSV)

Switch The Language

    Onze live diensten zijn te volgen via ons YouTube kanaal.
    Bekijk hier de diensten.